آی او اس کده

IOS

این سایت برای کاربران اپلی ساخته شده!

بایگانی

نام مکان: A
اندازه تبلیغ: 468*60
محل قرار گرفتن: بالای صفحه
درصد نمایش 100%
قیمت: هر ماه فقط با 7 هزارتومان
_______________________

نام مکان: B
اندازه: 120*240
محل قرار گرفتن: ستون سمت چپ بالای بالا
درصد نمایش: 100%
قیمت: ماهی 5 هزار تومان
_______________________
تبلیغات متنی ماهی 3 هزار تومان در ستون چپ سایت!
_______________________

وایبر: 09127788545
ایمیل: Ahmadrezakamali121@yahoo.com
لاین: Ahmadrezadl
قسمت تماس با ما